line

ผลิตภัณฑ์เรา

- ล้อแปรงลวด (ทองเหลือง)

 ล้อแปรงลวด (ทองเหลือง)
สินค้าที่จำหน่าย:
 • ชื่อสินค้า:

    ล้อแปรงลวด (ทองเหลือง)

 • จำนวน:

   

 • รูปแบบสินค้า:

   

 • ขนาด:

   

 • บรรจุภัณฑ์:

   

 • อื่นๆ:

   

 1. การแนะนำ:

  เหมาะสำหรับขจัดรอยเชื่อมบนผิวโลหะและขัดเงาท่อเหล็ก กำจัดสนิมให้สะอาด ฯลฯ