line

ผลิตภัณฑ์เรา

- แปรงทองเหลือง

 แปรงทองเหลือง
สินค้าที่จำหน่าย:
 • ชื่อสินค้า:

    แปรงทองเหลือง

 • จำนวน:

   

 • รูปแบบสินค้า:

   

 • ขนาด:

   

 • บรรจุภัณฑ์:

   

 • อื่นๆ:

   

 1. การแนะนำ:

  เหมาะสำหรับการขจัดสนิมหรือสิ่งสกปรกที่ทำความสะอาดยาก และจำเป็นต้องใช้คู่กับผงหรือน้ำยาขัดสิ่งสกปรกออก