line

ผลิตภัณฑ์เรา

- ใบตัดพรีซิชั่น

 ใบตัดพรีซิชั่น
สินค้าที่จำหน่าย:
 • ชื่อสินค้า:

    ใบตัดพรีซิชั่น

 • จำนวน:

   

 • รูปแบบสินค้า:

   

 • ขนาด:

   

 • บรรจุภัณฑ์:

   

 • อื่นๆ:

   

 1. การแนะนำ:

  เหมาะสำหรับการตัดและการเซาะร่องชิ้นส่วนแม่พิมพ์ชิ้นส่วนต่างๆ การตัดพื้นผิวโลหะ การแกะสลักรีซิสเตอร์ตัวต้านทานไฟฟ้า เป็นต้น