line

ข่าวสาร

ข่าวสาร

Sawadi Grinding Wheel (Thailand) Co,. Ltd.

14 Aug
2013

รับสมัครพนักงาน

บริษัท สวัสดิหินเจียร (ประเทศไทย) จำกัด
รับสมัครพนักงานใหม่ 
ตำแหน่ง : พนักงานขาย,ธุรการ,พนักงานฝ่ายสโตร์
วันที่เปิดรับสมัคร  : ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2559
เวลาทำงาน : 08.30 – 17.30 น.
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 
1. สำเนาบัตรประชาชน 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 
5. ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
6. รูปถ่าย 3 ใบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-331-7915   (พี่เก๋)
สถานที่ทำงาน : ซอยอ่อนนุช 44  ถนนสุขุมวิท 77  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
คุณสมบัติอื่นๆ
-   ตำแหน่งพนักงานขายจะต้องมีประสบการณ์ การขายสินค้า
-   ตำแหน่ง ธุรการ และพนักงานฝ่ายสโตร์  จะต้องใช้โปรแกรม MS. Office  ได้ โดยเฉพาะ Microsoft Word และ Microsoft Excel