ผลิตภัณฑ์เรา

- ใบตัดพริซิชั่น

ใบตัดพริซิชั่น
สินค้าที่จำหน่าย:
 • ชื่อสินค้า:

   ใบตัดพริซิชั่น

 • จำนวน:

   

 • รูปแบบสินค้า:

   

 • ขนาด:

   

 • บรรจุภัณฑ์:

   

 • อื่นๆ:

   

 1. การแนะนำ:
  SPEC SIZE (mm.) Pcs
  WA60P (B) ( R) 150x 1 x 19.05    6"  50/100
  WA60P (B) ( R) 180 x 1 x 31.75    7" 50/100
  WA60P (B) ( R) 180 x 1.2 x 31.75  7"  50/100
  WA100P (B) ( R) 255 x 1 x 31.75   10" 50/100